česky ho

Zámek Dobřenice


První zmínky o Dobřenicích se datují až k roku 1339. Dobřenické panství založil rytíř Zdeněk Bohunek z Dobřenic. Od té doby až do roku 1862 patřilo panství, zámek a vše co k němu náleželo jedinému rodu a to právě rodu Dobřenských z Dobřenic. Roku 1862 bylo celé panství prodáno baronu Karlu Danielu Weinrichovi, který po požáru zámku v roce 1860 nechal část zbourat a postavil jednopatrovou pseudoklasicistní novostavbu. V roce 1875 byl upraven i 25 hektarový anglický park, navržený slavným architektem Eduardem Petzoldem. Zbytek původního zámku byl radikálně přestavěn v roce 1900.. více o historii zámku

Vesnice Dobřenice se 700 obyvateli se nachází asi 85 km od Prahy, 18 km od Pardubic a 15 km od Hradce Králové. Je snadno přístupná díky dálnici D11, po které se jede z Prahy a až ke sjezdu na Dobřenice. V dohledné době je plánované prodloužení dálnice až do Brna a Varšavy.

 

Dobřenice jsou místo s významnou historií a doufejme, že i současné působení velkostatku a zámečku Dobřenického zahrnující hlavně budoucí provoz zámeckého hotelu a také fungování stájí a jezdeckého sportu, ale i zemědělskou a lesnickou činnost na přilehlých pozemcích, jim zajistí i stejně významnou budoucnost.. více o vizích do budoucna

Fotogalerie

Vstoupit do fotogalerie