O zámku

První zmínky a založení panství

První zmínky o Dobřenicích se datují až k roku 1339. Dobřenické panství založil rytíř Zdeněk Bohunek z Dobřenic. Od té doby až do roku 1862 patřilo panství, zámek a vše co k němu náleželo jedinému rodu a to právě rodu Dobřenských z Dobřenic. Roku 1862 bylo celé panství prodáno baronu Karlu Danielu Weinrichovi, který po požáru zámku v roce 1860 nechal část zbořit a postavil jednopatrovou pseudoklasicistní novostavbu. V roce 1875 byl upraven i 25hektarový anglický park, navržený známým architektem Eduardem Petzoldem. Zbytek původního zámku byl radikálně přestavěn v roce 1900.

20. století

Roku 1928 bylo celé panství koupeno předsedou správní rady Škodových závodů v Plzni, JUDr. Karlem Loevensteinem, který ihned po převzetí zámku provedl adaptaci, přistavěl podkrovní místnosti a nechal zavést ústřední topení. Přikoupil k velkostatku zbytkový dvůr Kratonohy a vlastnil asi 750 ha půdy.

V roce 1934 zřídil v obilním dvoře drůbežárnu pro chov slepic, o rok později vybudoval v Dobřenicích pilu, upravil interiér zámku a postavil novou vstupní bránu do velkostatku se sochami lvů.

Roku 1937 nechal vedle kostela postavit hrobku, do které byl po své smrti v únoru roku 1938 pochován.

Dva roky poté byla na statek uvalena německá nucená správa. Roku 1945 byl celý majetek navrácen rodině Loevensteinových, ale krátce na to byl roku 1948 znárodněn a po více než 40 let zde působil státní statek.

Roku 1993 bylo celé panství v rámci restituce vráceno dceři Karla Loevensteina – Karle Katschnerové, která po sňatku s Milanem Katschnerem emigrovala v roce 1948 do Brazílie, odkud se do Čech vrátila  v roce 1993 a začala navrácený majetek ve věku 70 let spravovat. Prvním krokem k záchraně statku byla oprava střech na všech budovách, aby se zabránilo další devastaci. Kravíny byly přestavěny na stáje, opravena byla také původní krytá jízdárna a zavedeno venkovní pískové kolbiště. Dalším krokem bylo přivést zpět do areálu koně a navrátit mu prostřednictvím jezdecké školy uznávané postavení v oblasti jezdectví. Poté započala postupná rekonstrukce ostatních četných budov, která pokračuje až dodnes.

Současnost a vize

Hlavním cílem rodiny Katschnerových je původní velkostatek, který byl po 40 let v rukou státního statku, postupně zrenovovat a vrátit mu život.

V současné době byla dokončena kompletní rekonstrukce zámečku. Od roku 1995 většina ostatních budov prochází průběžnou rekonstrukcí, aby se umožnilo jejich využití a zastavilo chátrání.

K areálu náleží budovy bývalého velkostatku, stáje, krytá i venkovní jízdárna a barokní kostel sv. Klimenta, nejvýznamější barokní památka v Dobřenicích. Patřičná péče je věnována také anglickému parku, kde můžeme najít mnoho cenných velmi starých stromů, od nichž jsou krásné výhledy na zámek i přilehlé rybníky.

Dobřenice mají díky své poloze, krajině i krásnému okolí všechny dispozice pro to, stát se ideálním místem pro výlety a služby, a zázemí poskytované statkem a zámeckým hotelem by mělo k tomuto rozvoji přispět. Okolí Dobřenic nabízí bohaté vyžití pro milovníky přírody i koní, cyklisty, golfisty i pěší turisty. Rodrigo Katschner, syn Karly Katschnerové, je absolventem Hotelové školy v Lausanne ve Švýcarsku a má bohaté zkušenosti v oblasti hotelnictví. Na základě toho je přesvědčen, že Dobřenice mají obrovský potenciál k tomu, aby byly díky svým možnostem a vybavení prezentovány jako agroturistický projekt sloužící jak k rekreaci tak ke vzdělávání široké veřejnosti.